HAMINA-LUOKAN OHJUSVENEET PERUSKORJAUKSEEN TEIJOLLE

05.01.2018

Oy Western Shipyard Ltd on allekirjoittanut sopimuksen Patrian kanssa neljän Hamina-luokan ohjusveneen alusteknisestä peruskorjauksesta. Projekti työllistää Western Shipyardilla n. 200 miestyövuotta 4 vuoden ajan. Hamina-luokan peruskorjauksella varmistetaan riittävä puolustusvalmiuden jatkuvuus 2020-luvulla Rauma-luokan ohjusveneistä luopumisen (Rauma-luokka peruskorjattu WSY:llä 2010-2013) ja laivue 2020- korvettien käyttöönoton välisenä aikana. Hamina-Luokan alusten korjaus toteutetaan Patrian alihankintatyönä. Western Shipyard ja Patria ovat tehneet yhteistyötä pitkään ja menestyksekkäästi. Western Shipyard tulee projektin myötä rekrytoimaan ja kouluttamaan uusia tekijöitä sekä pyrkii laajentamaan lähiseudun alihankintaverkostoaan.

Puolustusvoimien Hamina-luokan ohjusveneiden esittely video:

https://www.youtube.com/watch?v=2ZtFntmvmGs&lc=z13lsrbxxr2di3a3c23jfx5rsqbuspzot04