Kiislan & Kurjen purkutyö

20.01.2016

Vartioalukset Kiisla ja Kurki purettiin suunnitelman mukaisesti, helmi- ja maaliskuun aikana. Purkuyöt jakautuivat varaosien ja jätteiden keräämiseen sekä varsinaiseen koneelliseen pilkkomistyöhön. Varaosat WSY toimitti asiakkaan uusiokäyttöön. Jätteet lajiteltiin jakeittain ja toimitettiin jatkokäsittelyyn. Aluksien purkumateriaalin osalta saavutettiin hyötykäyttöasteeksi 98,5%. Purkutyön suoritti Kuusakoski Oy.