Meriportti uudistetaan

25.01.2017

Oy Western Shipyard Ltd tekee uuden portin telakka-altaaseen vastaamaan tulevan väylän syvyyttä. Portti valmistuu hutikuun puolivälissä. Telakoinnit rakennusaikana tehdään käyttämällä vanhaa porttia.

Meriportin siirto mahdollistaa syväydeltään suurempien alusten telakoinnit. Bruttotonnien kasvaessa telakka valmistautuu suurempiin projekteihin.