Author Archives: wsyAdmin

Telakalla tapahtuu

Janne Sirviöstä Oy Western Shipyard Ltd:n toimitusjohtaja

Millog-yhtiöihin kuuluvan Oy Western Shipyard Ltd:n (WSY) toimitusjohtaja vaihtuu. Uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty eMBA, insinööri (AMK) Janne Sirviö. Hän aloittaa tehtävässä 9. maaliskuuta 2022. WSY:n entinen toimitusjohtaja Pasi Määttä jättää tehtävän omasta pyynnöstään.

– Kiitämme Pasi Määttää hänen pitkäaikaisesta työpanoksestaan WSY:ssä sekä onnistuneesta WSY:n integroinnista osaksi Millog-yhtiöitä. Samalla toivotamme tervetulleeksi Janne Sirviön, jolla on pitkä kokemus toimitusjohtajan tehtävistä merellisen kunnossapidon alalla, WSY:n hallituksen puheenjohtaja, Sami Pitkänen sanoo.

Sirviö siirtyy WSY:iin Nordic Marine Advisors Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä. Vuosina 2008–2021, hän johti Kaefer Oy:tä, jonka toimialaa on laivojen uudis- ja korjausrakentaminen ja teollisuuseristäminen. Sirviö on ollut toimitusjohtajana myös Merima LLC:ssa Floridassa, missä hänen vastuullaan oli Merima-yhtiöiden matkustaja-alusten huolto- ja korjausliiketoiminta Yhdysvalloissa. Hänellä on taustaa myös projektien johtamisesta eri telakoilla Suomessa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

– Tulevaisuuden näkymissämme on kehittää Millog-yhtiöiden kunnossapidon palveluita. Uskon, että Sirviön pitkä ja monipuolinen kokemus alalla ja toimitusjohtajana auttaa meitä tämän toteuttamisessa, Pitkänen kertoo.

– Haluan tuoda uutta näkökulmaa WSY:n kunnossapito- ja korjauspalveluiden kehittämiseen ja monipuolistamiseen. Huoltovarmuuden turvaaminen ja nykyisten asiakkuuksien palveleminen on jatkossakin tärkeää. Tämän lisäksi uskon WSY:llä olevan hyvät mahdollisuudet laajentaa toimintaansa siviili- ja kauppalaivaston ja muiden kelluvien rakenteiden toimittajana, Sirviö toteaa.

Lisätietoja:
Sami Pitkänen, Western Shipyard Oy:n hallituksen puheenjohtaja, sami.pitkanen@millog.fi
Janne Sirviö, toimitusjohtaja, janne.sirvio@nordicmarineadvisors.com, puh. 050 577 8600


Oy Western Shipyard Ltd (WSY) on Millog Oy:n tytäryhtiö ja osa Millog-yhtiöitä. WSY tuottaa laivojen ja kelluvien rakenteiden telakointipalveluita, peruskorjauksia ja uudistuotantoa. Yhtiö on perustettu vuonna 1994. Sen liikevaihto vuonna 2020 oli 14.7 miljoonaa euroa ja palveluksessa oli 34 henkilöä. Yhtiön asiakkaita ovat muun muassa Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Finferries ja Patria.

Millog Oy on kunnossapidon, materiaalipalveluiden sekä elinjakson hallinnan erikoisosaaja, jonka toiminta perustuu pitkäaikaisiin kumppanuuksiin. Ydinosaamistamme on teknisen kaluston ja järjestelmien kokonaisvaltainen huolto- ja kunnossapitotoiminta niin normaali- kuin poikkeusoloissa. Palvelemme myös siviilitoimialoja, joille valtakunnallinen turvallisuus, huoltovarmuus ja kumppanuus ovat kriittisiä menestystekijöitä. Millog Oy on osa Patria-konsernia. Yhtiön pääomistajat ovat Patria Oyj ja Insta Group Oy.

Kuva: Päivi Kankare

Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitoksen kaluston kunnossapidossa olemme jo pitkään huolehtineet osan ulkovartiolaivojen huoltotelakoinneista. Meillä on pitkät perinteet viranomaisalusten huolto- ja korjaustelakoinneista.

Olemme ylpeitä voidessamme olla osaltamme huolehtimassa merellisestä valmiudesta.

Finferries

Finferriesin lossit, lautta- ja yhteysalukset palvelevat kulkijoita mm. saaristossa. Olemme osaltamme huolehtimassa, että suunnitelmien mukaiset huoltotelakoinnit saadaan tehtyä aikataulujen mukaisesti. Olemme toteuttaneet huoltotelakointien lisäksi laajempia modernisointeja.

Rederie Ab Nathalie

Nathalie oli uusi tuttavuus telakalle. Telakointi ja huoltotoimenpiteet suoritettiin nopealla aikataululla rahtauksien salliman aikataulun mukaisesti. Telakoinnin aikana huolehdittiin mm. vedenalaisten osien huollosta ja pintakäsittelystä.

Millog Oy ostaa Oy Western Shipyard Ltd:n koko osakekannan

Millog Oy on allekirjoittanut sopimuksen Oy Western Shipyard Ltd:n (WSY) koko osakekannan ostamisesta APX-Metalli Oy:n kanssa.Omistusoikeus siirtyy Millogille 1. lokakuuta 2020 ja yhtiö jatkaa Millogin omistuksessa itsenäisenä tytäryhtiönä. Tytäryhtiön toimitusjohtajana aloittaa WSY:n operatiivinen johtaja Pasi Määttä. Nykyinen toimitusjohtaja Pekka Niinistö jatkaa WSY:n hallituksen jäsenenä.

Kuvassa vas. Manu Skyttä Millog Oy, Risto Pullinen Millog Oy, Sami Pitkänen Millog Oy, Pekka Niinistö WSY, Pasi Määttä WSY, Hannu Jokinen APX-Metalli Oy.