Author Archives: wsyAdmin

Telakalla tapahtuu

Hamina-luokan alusten elinkaaripäivitys

Hamina-luokan alusten elinkaaripäivitys WSY:n telakalla on käynnissä vuosien 2018 – 2022 aikana Hamina luokan ohjusveneiden peruskorjausprojekti, jolla turvataan alusten käyttöikä vuoteen 2035 saakka.

PGG Tornion ja Haminan osalta laivatekniset elinkaaripäivitykset ovat saatu valmiiksi ja alukset ovat luovutettu Merivoimille. Kolmannen aluksen PGG Hanko luovutus tapahtuu syksyllä 2021 PGG Hanko on telakalta luovutettu Patrialle elinkaaripäivityksen seuraavaan vaiheeseen.

WSY on toteuttanut vastaavanlaisia peruskorjausprojekteja, kuten Rauma-luokan (Rauma, Raahe, Porvoo ja Naantali) alusten peruskorjauksen, ja hankkinut vankan kokemuksen tämän tyyppisistä peruskorjausprojekteista ja projektien hallinnasta.

Peruskorjausprojekteilla on merkittävä työllisyysvaikutus telakan henkilöstölle, toimittajaverkostolle ja Salon talousalueelle.

Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitoksen kaluston kunnossapidossa olemme jo pitkään huolehtineet osan ulkovartiolaivojen huoltotelakoinneista. Meillä on pitkät perinteet viranomaisalusten huolto- ja korjaustelakoinneista.

Olemme ylpeitä voidessamme olla osaltamme huolehtimassa merellisestä valmiudesta.

Finferries

Finferriesin lossit, lautta- ja yhteysalukset palvelevat kulkijoita mm. saaristossa. Olemme osaltamme huolehtimassa, että suunnitelmien mukaiset huoltotelakoinnit saadaan tehtyä aikataulujen mukaisesti. Olemme toteuttaneet huoltotelakointien lisäksi laajempia modernisointeja.

Rederie Ab Nathalie

Nathalie oli uusi tuttavuus telakalle. Telakointi ja huoltotoimenpiteet suoritettiin nopealla aikataululla rahtauksien salliman aikataulun mukaisesti. Telakoinnin aikana huolehdittiin mm. vedenalaisten osien huollosta ja pintakäsittelystä.

Millog Oy ostaa Oy Western Shipyard Ltd:n koko osakekannan

Millog Oy on allekirjoittanut sopimuksen Oy Western Shipyard Ltd:n (WSY) koko osakekannan ostamisesta APX-Metalli Oy:n kanssa.Omistusoikeus siirtyy Millogille 1. lokakuuta 2020 ja yhtiö jatkaa Millogin omistuksessa itsenäisenä tytäryhtiönä. Tytäryhtiön toimitusjohtajana aloittaa WSY:n operatiivinen johtaja Pasi Määttä. Nykyinen toimitusjohtaja Pekka Niinistö jatkaa WSY:n hallituksen jäsenenä.

Kuvassa vas. Manu Skyttä Millog Oy, Risto Pullinen Millog Oy, Sami Pitkänen Millog Oy, Pekka Niinistö WSY, Pasi Määttä WSY, Hannu Jokinen APX-Metalli Oy.