Finferriesin lossit, lautta- ja yhteysalukset palvelevat kulkijoita mm. saaristossa. Olemme osaltamme huolehtimassa, että suunnitelmien mukaiset huoltotelakoinnit saadaan tehtyä aikataulujen mukaisesti. Olemme toteuttaneet huoltotelakointien lisäksi laajempia modernisointeja.