WSY – Oy Western Shipyard Ltd

Oy Western Shipyard Ltd on perustettu vuonna 1994 (Y-tunnus 0958671-4). Päätoimialamme on laivojen ja kelluvien rakenteiden telakoinnit ja korjaukset. Telakalla työskentelee tällä hetkellä noin 40 henkilöä.

WSY on APX-Metalli Oy:n tytäryhtiö ja sataprosenttisesti kotimaisessa omistuksessa. Emoyhtiön erikoisosaaminen teräs- ja alumiinituotteissa, hitsatuissa rakenteissa, asennus- ja korjaustöissä, sekä kokonaistoimituksissa tuottaa huomattavia synergiaetuja korjaushankkeissa.

Toimintamme täyttää ISO9001:2015 ja AQAP 2110 laatuvaatimukset.

Toimintapolitiikkamme

  • Toimintamme tavoitteena on toteuttaa asiakkaamme kanssa sovitut velvoitteet, joihin kuuluvat toimitusvarmuus ja tuotevaatimusten täyttyminen. Asiakassuhteiden säilyttämiseksi huolehdimme kilpailukyvystämme kehittämällä jatkuvasti toimintamme tehokkuutta ja työmenetelmiämme.
  • Huomioimme asiakastarpeet joustavasti sekä ylläpidämme avointa ja luottamuksellista suhdetta.
  • Henkilöstömme suunnitelmallisella yhteistyöllä turvaamme toimintamme jatkuvuuden ja kannattavuuden.
  • Huolehdimme siitä, että toiminnastamme aiheutuva ympäristön kuormitusvaikutus on mahdollisimman vähäinen.
  • Ennakoivalla työturvallisuuden suunnittelulla ja toteuttamisella huolehdimme henkilöstömme työkyvyn ylläpidosta ja työympäristön aiheuttamien haittojen ja vaarojen ehkäisystä.

Työsuojelu ja ympäristöasioiden hoito

Toimintojen ja työmenetelmien huolellinen suunnittelu ottaa huomioon henkilöstön työturvallisuuden ja ehkäisee ennalta työympäristön aiheuttamat vaarat ja terveydelliset riskit. Hyvin järjestetty työ parantaa myös tuotannon tehokkuutta ja häiriöttömyyttä. Työntekijöille tämä merkitsee turvallisuutta, terveyttä ja työssä viihtymisen tunnetta. Säännöllisten työterveys- ja turvallisuustarkastusten sekä työtapaturmien seurannan tulosten perusteella kehitämme jatkuvasti yrityksemme työterveys- ja työturvallisuustasoa.

Yhtiömme harjoittaman konepajatoiminnan ympäristökuormitus on verrattain vähäinen. Syntyvät jätteet toimitetaan kierrätykseen ja uusiokäyttöön. Tavoitteenamme on alentaa jatkuvasti ympäristökuormitustamme. WSY:lle myönnettiin ympäristölupa vuonna 2009.

Jatkuva kehittäminen

Parantamalla jatkuvasti toimintaprosessejamme, tehostamme organisaatiomme suorituskykyä ja tuotamme hyötyä kaikille sidosryhmillemme. Kehitämme jatkuvasti työmenetelmiämme ja toteutamme toimintaamme tehostavaa investointiohjelmaa. Analysoimalla palautetta toimintamme suorituskyvystä, löydämme tarkoituksenmukaiset kehittämisen painopistealueet. Huolehdimme henkilöstömme ammattitaidon jatkuvasta kehittämisestä järjestämällä tarvittavaa koulutusta ja ohjausta.

Ota yhteyttä ja kysy lisää toiminnastamme »